Návod: Demontáž MID panelu BMW E39

V tomto návodu Vám popíšeme, jak demontovat MID panel u BMW E39

 


 

Požadované nářadí: torx č. 10 nebo imbus č. 2

Časová náročnost:  5 minut

Obtížnost:  ◻ ◻ 


 

  1. Zatáhneme a sundáme otočné tlačítko hlasitosti na MID panelu
    pic08
  2. Nyní uvidíme pod tlačítkem hlasitosti malý otvor do kterého vložíme torx č. 10 popř. imbus č. 2 a pootočíme o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček a MID panel lehkým pochybem vysuneme z konzole.

  3. Odpojíme konektor po pravé straně zatlačením pojistky dolů a přetažením páky, tím nám konektor vyjede.
    pic10

 

HOTOVO!

Pomohl vám tento návod? Podpořte ho sdílením.