Návod: Jak vyměnit motorový olej BMW E46

V tomto návodu Vám ukážeme, jak vyměnit motorový olej na voze BMW řady 3 E46 ✳️
 


Požadované nářadí: ořech 36mm na olejový filtr, klíč číslo 17, nádobu na starý olej, malý plochý šroubovák

Časová náročnost:  20 minut

Obtížnost:  ◻ ◻ 


Tento návod je prováděn na voze BMW E46 320i. Lze jej použít i na jiné motorizace např. 323i 325i 328i 330i. Jiné než šestiválcové motory mohou vyžadovat jiné nástavce na olejový domek.

1. Nejprve nechte motor běžet 2-3 minuty, aby se motorový olej zahřál. Nedovolte, aby se motor příliš zahřál, mohlo by dojít k opaření při vypouštění. Poté zvedněte a podepřete přední část vozidla, aby se na ní dalo snadno a bezpečně pracovat. Pomocí ořechu číslo 36mm uvolněte víko domku olejového filtru, dokud neuvidíte těsnící o-kroužek (zelená šipka). To umožní, aby zbylý olej v domku a filtru vytekl do vany motorového oleje. Pokud to neuděláte jako první, zůstane vám v systému asi litr starého motorového oleje.

 

2. Má li váš vůz ve výbavě spodní kryt motoru s dvířkami - otevřete přístupová dvířka vypouštěcího šroubu oleje. U většiny vozidel přístupové dveře chybí. Umístěte vypouštěcí vanu tak, aby byla ve středu pod vypouštěcí zátkou oleje. 
Pomocí 17mm klíče vyšroubujte vypouštěcí zátku oleje. Nechte veškerý motorový olej vytéct, dokud nepřestane kapat. Sledujte, jak olej vytéká. Dávejte pozor, aby olej nevytekl mimo vypouštěcí nádobu a vy tak neměli zbytečnou práci s odstraňováním mastných skrvn. Namontujte vypouštěcí zátku oleje s novou těsnicí podložkou a utáhněte ji podle specifikací. Zavřete přístupová dvířka, pokud je váš model má. 

3. Odstraňte víčko olejového filtru tak, že jej zvednete přímo nahoru, jak je znázorněno a poté z krytu sundejte starý olejový filtr.

 

4. Tato fotografie ukazuje, co se může stát při použití nekvalitního olejového filtru. Filtr se může poškodit a rozpadnout uvnitř pouzdra filtru. Pokud je váš filtr ohnutý jako na obrázku, zkontrolujte víčko filtru a domek filtru, zda neobsahují zbytky olejového filtru. Rozbitý kus filtru se při utažení krytu může zaseknout a poškodit nový filtr.

 

5. Pomocí malého plochého šroubováku sejměte o-kroužek z krytu olejového filtru (žlutá šipka). Na špičce víčka olejového filtru jsou dva o-kroužky. Pokud jsou zploštělé nebo poškozené, vyměňte je. Číslo dílu: 11-42-7-549-573-M213. Budete je potřebovat 2x.

 

6. Nainstalujte nový o-kroužek a filtr. Poté utáhněte kryt olejového filtru podle specifikace.

7. Chcete-li zkontrolovat svou práci, nastartujte motor, ujistěte se, že varovná kontrolka oleje po několika sekundách zhasne, a ihned vypněte motor. Poté vytáhněte měrku a znovu zkontrolujte hladinu oleje. Hladina oleje by měla být v oblasti označené zelenými šipkami. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje, pokud je vše vpořádku máte hotovo.

 
Hotovo! Právě jste sami vyměnili motorový olej a filtr na BMW! - GRATULUJEME

Kvalitní motorové oleje pro BMW zakoupíte zde