Návod: Jak demontovat zadní světla BMW E60

V tomto návodu Vám ukážeme, jak demontovat zadní světla na voze BMW řady 5 E60 ✳️
 


Požadované nářadí: plochý šroubovák, ořech 8mm, plastové páčidlo 

Časová náročnost:  45 minut

Obtížnost:  ◼ ◻ 


Zadní světla řady 5 E60 jsou ovládány světelným modulem (LightModul), který také monitoruje funkci adaptivních světlometů (pokud jsou ve výbavě) a řídí stmívání přístrojové desky. Light Modul je také schopen přepínat funkce osvětlení v případě poruchy. Například v případě poruchy žárovky zadního světla se jako náhrada používají žárovky brzdových světel.

Monitorování žárovek pomocí světeleného modulu se provádí tak, že jednotka posílá proudové impulsy do nerozsvícených žárovek, aby změřil jejich odpor. Impulzy jsou příliš krátké na to, aby rozsvítily žárovky, ale slouží k vyhodnocení, zda je vadná jednotlivá žárovka nebo obvod žárovky.

Dalším problémem může být konektor ke světlu. Jakmile se elektrický konektor na straně kabelového svazku nebo objímka zadního světla roztaví, budete mít špatné spojení a modul toto vyhodnotí jako závadu zadní žárovky. 


1. Zadní světlo u modelů E60 obsahuje všechny žárovky v jednom. Fotografie níže ukazuje odstraněnou patici žárovky. Žlutá šipka ukazuje na žárovku ukazatele směru. Zelená šipka ukazuje na žárovku obrysového světla. Modrá šipka ukazuje na žárovku zpátečky. Červené šipky ukazují na žárovky parkovacích / brzdových světel. V tomto  článku budeme provádět servis levého bočního světla. Pravá strana je podobná.

patice

2. Při práci v zavazadlovém prostoru na levé straně pomocí plochého šroubováku otočte zámky panelu obložení (zelené šipky) proti směru hodinových ručiček o 90 stupňů a poté je vyjměte (vložka).

3. Zvedněte panel koberce zavazadlového prostoru (vložku) a přidržte jej. Poté sejměte kryt obložení z kufru. Vytáhněte stranu, která je nejblíže k otvoru kufru, od blatníku a otočte jí směrem k rezervnímu kolu, abyste ji vyjmuli.

 

4. Poté odpojte elektrický konektor stisknutím uvolňovací západky a vytažením (zelená šipka).5.
Stiskněte uvolňovací západky na patici objímky a vytáhněte sestavu objímky ze zadního světla.


6. Vytáhněte celou patici z pouzdra zadního světla a vyjměte ji.


7. Umístěte patici světel do kufru. Vyměňte vadnou žárovku. Otočte žárovku o 90 stupňů, abyste ji uvolnili a vyjměte z objímky. Nainstalujte novou žárovku.


8. Dále povolte čtyři 8mm matičky (zelené šipky).9. Poté vytáhněte zadní světlo z blatníku a vyjměte je. Při instalaci nového zadního světla zkontrolujte, zda je těsnění zadního světla (zelená šipka) v dobrém stavu. V případě potřeby jej vyměňte. Pokud toto těsnění prosakuje, voda může prosakovat do kufru nebo přimo do zadního světla.

  

Mějte na paměti, že když byl váš vůz předtím servisován, mohly být díly nahrazeny upevňovacími prvky jiné velikosti, které byly použity při výměně. Velikosti matic a šroubů, které uvádíme se mohou lišit od toho, co máte, takže buďte připraveni na různé velikosti klíčů.

Při práci na vozidle chraňte své oči, ruce a tělo před tekutinami, prachem a nečistotami. Pokud pracujete s elektrickým systémem, před zahájením odpojte baterii. Tekutiny vždy zachyťte do vhodných nádob a veškerý tekutý odpad řádně zlikvidujte. Recyklujte díly, obaly a kapaliny, pokud je to možné. Nikdy nepracujte na svém vozidle, pokud máte pocit, že úkol přesahuje vaše schopnosti. Naše vozidlo se může mírně lišit od vašeho, protože modely se mění a vyvíjejí. Máte dotazy nebo chcete článek doplnit? Dejte nám vědět a sdílejte své informace, abyste pomohli ostatním uživatelům.